Docenten Ubbo Emmius en Noorderpoort bezoeken Makeport Mercurius

Docenten Ubbo Emmius en Noorderpoort bezoeken Makeport Mercurius

Op donderdag 7 oktober jl. bezochten docenten van Ubbo Emmius en Noorderpoort de locatie van Makeport Mercurius. Na een introductie werd een rondleiding gegeven. Daarna gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over kansen, uitdagingen en mogelijke bouwstenen.

Martin van der Leest, voorzitter van de coöperatie Makeport Mercurius, is blij met de belangstelling vanuit het onderwijs. “We zijn het erover eens dat we elkaar veel te bieden hebben. Met elkaar kunnen we de kansen verzilveren,” vult Winette de Graaf aan. “Waar andere partijen in Nederland het er alleen over hebben, dóen we het hier met elkaar; echte samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven,” aldus Eric Vos.

Kansen, uitdagingen en bouwstenen

Er is deze middag veel kennis uitgewisseld. Uit deze gesprekken zijn kansen, uitdagingen en bouwstenen voor de toekomst gehaald. Deze informatie zetten we samen om naar concrete plannen. De gezamenlijke ambitie is om de samenwerking te versterken tussen de genoemde partijen. Zo krijgt het bedrijfsleven capaciteit voor innovatie én het onderwijs een structuur om leerlingen en studenten op te leiden in nauwe samenwerking met de praktijk. Het resultaat is een sterker regionaal bedrijfsleven, nieuwe verdienmodellen, werkgelegenheid en het behouden en versterken van het onderwijsaanbod.

De focus hierbij ligt vooral op de maakindustrie en techniek, passend bij de identiteit van de regio. “Samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is van wezenlijk belang. We hebben elkaar nodig om de werknemers van de toekomst goed op te leiden,” aldus Bert Dijkstra, algemeen directeur Ubbo Emmius.