Docenten Ubbo Emmius Winschoten nu ook dronepiloot

Docenten Ubbo Emmius Winschoten nu ook dronepiloot

Een negental docenten van Ubbo Emmius Winschoten locatie Bovenburen hebben hun examen dronepiloot gehaald. Ze hebben zowel hun theorie als praktijk afgerond.

Om de leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst is het gebruik van drones opgenomen in het lesprogramma van Ubbo Emmius.
Sinds 1 januari 2021 zijn de regels omtrent het gebruik en het vliegen met drones aangescherpt. Daarom hebben de docenten van het Ubbo Emmius deze week een speciale opleiding gevolgd. De opleiding is verzorgd door Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal in samenwerking met Noord-Nederland Omnidrones. De docenten van Ubbo Emmius beschikken nu over de juiste kennis om de leerlingen te begeleiden én over de vereiste ontheffingen om de drones te mogen besturen.

De opleiding dronepiloot is mogelijk gemaakt vanuit Sterk Techniekonderwijs Zuidoost-Groningen. Dit is een samenwerkingsverband van Ubbo Emmius, Dollard College en Noorderpoort Beroepsonderwijs om de instroom in de techniek te bevorderen.