Leerlingen BWI ronden keuzevak Dakconstructies af bij SSPB Praktijkcentrum Bouw

Leerlingen BWI ronden keuzevak Dakconstructies af bij SSPB Praktijkcentrum Bouw

Een aantal enthousiaste leerlingen BWI uit klas 4 van Ubbo Emmius Sportparklaan hebben het keuzevak Dakconstructies afgerond bij SSPB Praktijkcentrum Bouw.
De leerlingen zijn een aantal middagen naar SSPB geweest om dit keuzedeel af te ronden.
Met dank aan SSPB voor de organisatie!