Plasmasnijder in gebruik genomen

Plasmasnijder in gebruik genomen

Plasmasnijder in gebruik genomen

De docenten van beide scholen zijn getraind in het gebruik van deze machine.
De plasmasnijder zal worden ingezet bij verschillende projecten met lokale bedrijven en worden opgenomen in het lesprogramma. Met de machine kunnen verschillende metalen worden gesneden in vooraf geprogrammeerde ontwerpen. Leerlingen gaan naast het werken met de machine ook aan de slag met het programmeren van hun zelfgemaakte ontwerpen.
Ubbo Emmius Scholengemeenschap en Noorderpoort Beroepsonderwijs werken samen hard aan het toepassen van moderne technologie in hun onderwijs. Dit is daar een mooi voorbeeld van.
De plasmasnijder is aangeschaft vanuit Sterk Techniekonderwijs Stadskanaal.